Intermed

Ogólnopolska Informacja Medyczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Województwo podkarpackie

Brak wyników

Rzeszów

 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

  ul. Szopena 2
  17 852 81 88

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

  ul. Rycerska 4
  17 861 10 39

 • Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie

  ul. Witolda 6b
  17 773 57 08

 • Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej

  ul. Lwowska 60
  17 86 64 910

Brzozów

 • Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie

  ul. ks. J. Bielewskiego 18
  13 430 95 99

Dębica

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

  ul. Krakowska 91
  14 680 82 93

Dukla

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

  ul. Słowackiego 11
  13 433 17 02

Dynów

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

  ul. ks. Ożoga 32
  16 652 10 35

Jarosław

 • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

  ul. 3 Maja 70
  16 624 50 50

Jasło

 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle

  ul. Lwowska 22
  13 44 37 723

Kolbuszowa

Krosno

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

  ul. Korczyńska 57
  13 437 85 64

Lesko

Leżajsk

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

  ul. Leśna 22
  17 240 47 95

Lubaczów

Łańcut

 • Centrum Medyczne w Łańcucie

  ul. Paderewskiego 5
  17 224 01 41

Mielec

 • Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  ul. Żeromskiego 22
  17 773 63 26

Nisko

Nowa Dęba

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

  ul. M.C. Skłodowskiej 1 a
  15 846 23 51

Nowy Żmigród

 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle

  ul. Krakowska 11
  13 44 15 674

Przemyśl

 • Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

  ul. Monte Cassino 18
  16 677 50 19

 • Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

  ul. Słowackiego 85
  16 736 05 28

Przeworsk

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

  ul. Szpitalna 16
  16 649 15 18

Ropczyce

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

  ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
  17 223 17 42

Rudna Mała

 • Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. ŚWIĘTEJ RODZINY Sp. z o.o. Rudna Mała

  Rudna Mała 600
  17 866 99 29

Sanok

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  ul. 800 lecia 26
  13 465 61 62

Sędziszów

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

  ul. Wyspańskiego 14
  17 222 08 58

Sokołów Małopolski

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

  ul. 1000 - Lecia 4
  17 772 90 17

Stalowa Wola

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiotowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

  ul. Staszica 4
  15 843 32 40, 501847549, 501847546

Strzyżów

Tarnobrzeg

 • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

  ul. Szpitalna 1
  15 812 33 83

Ustrzyki Dolne

Każdy ubezpieczony pacjent ma swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), do którego może zgłosić się po poradę lub pomoc. W przypadku nagłego zachorowania, szczególnie podczas zbliżającego się okresu świątecznego, może zdarzyć się, że będziemy poszukiwać pomocy medycznej w prywatnych gabinetach lekarskich bądź bezpośrednio na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), nie pamiętając o tym, że każdemu pacjentowi, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia przysługuje dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. O pomoc można zwrócić się zawsze poza godzinami pracy swojej przychodni rodzinnej. Poniżej radzimy, gdzie i w jakiej sytuacji z takiej pomocy można skorzystać.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możesz uzyskać pomoc lekarską w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano, a także całodobowo w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Kto może skorzystać?

Z pomocy tej może skorzystać każdy ubezpieczony pacjent, jeśli istnieją ku temu przesłanki medyczne. Co ważne, w ramach podstawowej opieki lekarskiej w nocy i święta, nie obowiązuje rejonizacja ani skierowania. Dlatego możesz korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek świadczących pomoc lekarską na terenie całego kraju. Tym samym nie składasz deklaracji wyboru lekarza, tak jak ma to miejsce w przypadku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Stosowanie przez placówki medyczne zasad rejonizacji byłoby w tym przypadku działaniem stanowiącym naruszenie praw pacjenta. W przypadku odmowy pomocy, można skierować skargę do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia czy też bezpośrednio do Rzecznika Praw Pacjenta.

Zasady udzielania pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możesz korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. Z tej formy pomocy możesz skorzystać także w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek orzekać o czasowej niezdolności do pracy i wystawić stosownie do tej oceny zwolnienie lekarskie. Receptę na przepisane leki możesz wykupić w aptece całodobowej. Adresy takich aptek można znaleźć w internecie, jak również na stronie internetowej starostwa lub gminy. Informacja o dyżurnej aptece powinna też być umieszczona w witrynie najbliższej apteki.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mamy zagwarantowaną m.in. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych podczas wizyty w placówce medycznej świadczącej tego rodzaju formę pomocy. Możemy także liczyć na telefoniczną poradę lekarską lub w przypadkach uzasadnionych naszym złym stanem zdrowia, również bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Nie zapominajmy, że możemy liczyć także na pomoc medyczną ze strony personelu pomocniczego, w tym zabiegi pielęgniarskie np. zastrzyki oraz inne czynności medyczne wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu chorego na podstawie wystawionego przez lekarza zlecenia.

Co istotne, w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie odbędziemy wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem. Nie otrzymamy także recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia czy też skierowania do specjalisty. Tego rodzaju świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8 a 18 przez lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Gdzie można uzyskać informacje o punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Informację o punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziesz na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto każda przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek poinformowania pacjentów o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w regionie, w szczególności poprzez umieszczenie informacji bezpośrednio w placówce medycznej np. na tablicy ogłoszeń czy w witrynie przychodni.

Przed wyjazdem do rodziny lub na świąteczny wypoczynek radzimy więc, na wszelki wypadek, zapoznać się z lokalizacją najbliższej placówki udzielającej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu naszego czasowego pobytu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu w przypadku nagłego zachorowania podczas świątecznego wyjazdu.

Co zrobić w sytuacji nagłej?

W sytuacji nagłej np. zagrożenia zdrowia lub życia możesz w każdej chwili wezwać po pomoc dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Stan nagły to np. utrata przytomności, zaburzenia świadomości, duszności, drgawki czy ostry ból w klatce piersiowej. Jeśli uległeś wypadkowi, albo bardzo źle się czujesz możesz także zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) do najbliższego szpitala. Również w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja.

Wizyty domowe

Wizyty lekarskie w domu: kiedy lekarz ma obowiązek przyjść na wizytę domową?

W niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni. Dotyczy to również sytuacji, kiedy pacjent rozchorował się w nocy, w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny - lekarze mają obowiązek poinformować swoich pacjentów, podając przynajmniej numer telefonu, o dostępnym sposobie otrzymania porady poza zwykłymi godzinami, czyli od 18:00 do 08:00 w dni powszednie.

Opieka, do której każdy pacjent ma prawo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, świadczona jest nie tylko w placówkach służby zdrowia. W niektórych przypadkach chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji, opieki długoterminowej, jak również procedur określanych jako „odrębnie kontraktowane”.

Komu przysługują domowe wizyty lekarskie?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza.

W przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, a także gdy wymaga tego stan podopiecznego, porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wizytę domową, analogicznie do zwykłej porady, pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/wizyty-lekarskie-w-domu-kiedy-lekarz-ma-obowiazek-przyjsc-na-wizyte_42462.html

Nie znalazłeś informacji?

Zadzwoń, znajdziemy je specjalnie dla Ciebie.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z informacją o plikach cookies.